ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
АРХИВ
Брой 6 от 2018 г. може да изтеглите от тук
Брой 1 и 2 от 2019 г. може да изтеглите от тук
Брой 3 и 4 от 2019 г. може да изтеглите от тук
Брой 5 и 6 от 2019 г. може да изтеглите от тук
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Даниела Дашева, Георги Александров – Спортът и децата (Добри практики) Никола Попов – Състояние, развитие и бъдеще на спортната психология Силвия Синигерова – Изследване на морфо-антропометричните признаци при 9–12-годишни състезатели по таекуон-до и влиянието им върху подбора Борислава Петрова – Вентилаторни реакции на млади футболи-сти при изпълнение на анаеробен Уингейт тест Христо Цанков – Анализ на постигнатите резултати в десето¬боя на националните шампионати от 2009 до 2018 г. Свилен Скерлев – Тренировъчна методика за развитие на силова издържливост на долните крайници при джудисти Янош Брогли – Терминология в спорта скуош (основни удари, тер¬мини, правилник, съоръжения) Михаил Клечоров – Проучване на мнението на висококвалифици-рани биатлонисти за предпоставките за успех в стрелбата Николай Янчев – Физическата подготовка – основен фактор в хо¬кейното съдийство Боян Дойчев, У. М. Али – Влияние на екологичните фактори върху телесната структура на судански футболисти Петър Стойчев – Сравнителен анализ на състезателната дей¬ност при елитни плувци мъже в плуване на 10 км Теория и методика на физическото възпитание Петко Маврудиев – Факторна структура на физическото разви¬тие и физическата дееспособност на студентки Лариса Касабова – Резултати от едно измерване на максималната сила и скоковата издръжливост при студентки баскетболистки Ани Момчилова – Ролята на физическото възпитание и спорта в училище за развитие на децата на 11–13-годишна възраст Милена Лазарова-Пеева – Анкетно проучване за състоянието на студентския волейбол в условията на ТУ-София Физиология, спортна медицина, кинезитерапия Незабравка Генчева, Камен Генчев – Изследване на качеството бързина при 9-годишни ученици с постурални нарушения Антоанета Димитрова – Кинезитерапия при неврологични ус¬ложнения след кардиохирургична интервенция Галина Сувариева – Остеопорозата при спортистки като част от синдрома „Женска спортна триада“ Антоанета Димитрова, Жасмина Колева – Методика на кинези¬терапията при възрастни и стари хора след транскатетърна аорт¬на клапна имплантация Годишно съдържание на списание „Спорт и наука“ за 2019 г.
CONTENT
СЪДЪРЖАНИЕ Даниела Дашева, Георги Александров – Спортът и децата (Добри практики) Никола Попов – Състояние, развитие и бъдеще на спортната психология Силвия Синигерова – Изследване на морфо-антропометричните признаци при 9–12-годишни състезатели по таекуон-до и влиянието им върху подбора Борислава Петрова – Вентилаторни реакции на млади футболи-сти при изпълнение на анаеробен Уингейт тест Христо Цанков – Анализ на постигнатите резултати в десето¬боя на националните шампионати от 2009 до 2018 г. Свилен Скерлев – Тренировъчна методика за развитие на силова издържливост на долните крайници при джудисти Янош Брогли – Терминология в спорта скуош (основни удари, тер¬мини, правилник, съоръжения) Михаил Клечоров – Проучване на мнението на висококвалифици-рани биатлонисти за предпоставките за успех в стрелбата Николай Янчев – Физическата подготовка – основен фактор в хо¬кейното съдийство Боян Дойчев, У. М. Али – Влияние на екологичните фактори върху телесната структура на судански футболисти Петър Стойчев – Сравнителен анализ на състезателната дей¬ност при елитни плувци мъже в плуване на 10 км Теория и методика на физическото възпитание Петко Маврудиев – Факторна структура на физическото разви¬тие и физическата дееспособност на студентки Лариса Касабова – Резултати от едно измерване на максималната сила и скоковата издръжливост при студентки баскетболистки Ани Момчилова – Ролята на физическото възпитание и спорта в училище за развитие на децата на 11–13-годишна възраст Милена Лазарова-Пеева – Анкетно проучване за състоянието на студентския волейбол в условията на ТУ-София Физиология, спортна медицина, кинезитерапия Незабравка Генчева, Камен Генчев – Изследване на качеството бързина при 9-годишни ученици с постурални нарушения Антоанета Димитрова – Кинезитерапия при неврологични ус¬ложнения след кардиохирургична интервенция Галина Сувариева – Остеопорозата при спортистки като част от синдрома „Женска спортна триада“ Антоанета Димитрова, Жасмина Колева – Методика на кинези¬терапията при възрастни и стари хора след транскатетърна аорт¬на клапна имплантация Годишно съдържание на списание „Спорт и наука“ за 2019 г.