ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Изисквания към авторите за подаване на ръкописи в списание „Спорт и наука” Спортно майсторство Нейков, С., Дашева, Д. –Планиране и управление на заключителния етап на подготовка за главни състезания при елитни спортисти Димитров, Д. – Ретроанализ за необходимостта от стандартизация на тренировъчния процес Дашева, Д., Нейков, С. – Методология на многогодишната спортна подготовка Михайлов, М., Кodejška, J., Baláš, J. – Диагностика на локалния мускулен аеробен капацитет Бачев, В., Стоянов, Х., Димитров, Д., Христов, О., Златев, Б. – Промени в биомеханиката на спринтовото бягане в зависимост от радиуса на завоя Треньорско майсторство Радойска, С., Цекова, С. – Проучване мнението на родителите относно участието на момичетата в занимания по футбол Тошева, И. – Особености на социалния контекст и мотиви за избор на професията треньор в спорта Тодоров, Д., Згуровски, К., Вуков, В. – Методика за оптимизиране на скоростта и линията на движение по слаломно трасе при деца (10–15-годишни) Димитрова, Л. – Новото лице на шахмата. Шампионите от компютърния век Карабиберов, Ю. – Последователното активиране на фазични и тонични двигателни единици като метод за комплексно развиване на двигателните качества Йорданова, Т. – Съвременни изисквания към скоковите елементи във фигурното пързаляне за категория – девойки (13–19-годишни). Христов, О. – Анализ на активността и адаптацията на мускули, участващи в гребното движение на състезателите по гребане Физиология и спортна медицина Димитрова, Д. – Мускулната треска – добре познат феномен с неизяснени физиологични механизми Генчева, Н. – Кинезитерапия при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (рдвх) Цолова, Т. – Повлияване на болката чрез китайски масаж и акупунктура при пациенти с хроничен болков синдром в шиен дял Физическо възпитание на учащите Михайлов, Д. – Качеството на висшето образование в НСА „В. Левски". Пенева, Б., Найденова, К. – Училищно физическо възпитание – сравнителен анализ на концепциите за него Спорт за всички Панайотов, В., Петков, К. Янкова, Н., Карабиберов, Ю. – Представяне на компютърен софтуер за регулиране на телесното тегло Петкова, В., Атанасов, Р. – Усилията за интеграция между двигателна и интелектуална активност – в основата на разширяване обхвата на понятието „Спорт за всички” В помощ на практиката Карабиберов, Ю. – Контрастен силово-скоростен метод на тренировка Из чуждия опит Демирджи, Е – Педагогическо наблюдение за поведението на деца на възраст 2–6-години при начално обучение по ски в р Турция Дискусионни въпроси Георгиев, М. – Психологически момент и психологически импулс в спорта – реалност или илюзия Годишно съдържание, 2016 година
АНОТАЦИЯ
PSYCHOLOGICAL MOMENT AND PSYCHOLOGICAL MOMENTUM IN SPORT – REALITY OR ILLUSION Prof. Mihail G. Georgiev, PhD The article presents the basic concepts of psychological moment and psychological momentum in sports. The main approaches for their research are analyzed – quantitative and meaningful. Their limitations are indicated, as well as the need for new approaches for studying these psychological phenomena.