ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание ВИДEНОВА, С. – 60 години списание „Спорт и наука” Спортно майсторство АНДОНОВ, Х. – Възрастови и антропометрични особености на състезателите в дисциплините от свободния стил в плуването ТОДОРОВ, Д., ЗГУРОВСКИ, К., ПАЛАКАРСКИ, Г. – Изследване тактическото възпроизвеждане в теренни условия, чрез визуализация на слаломно трасе при деца на 10–15-годишна възраст Трибуна на треньора Кол ев, И. – Анкетно проучване върху подбора и спортната ориентация на колоездачи в България МАДАНСКИ, М., ИВАНОВ, И. – Стилове на внимание при състезатели по футбол от ПФК „Монтана” (сезон 2014–2015) ИЛИЕВ, И. – Анализ на основни двигателни способности и антропометричен показател тегло на състезателки по борба ВЪЛЕВ, Ю. – Тренировъчна скàла в конния спорт ИВАНОВ, Н., КОТЕВ, В. – Основни тенденции в играта на разпределителя на българския национален отбор по волейбол при организиране на нападението Физиология и спортна медицина ЧОНГОВ, Б., ДИМИТРОВА, Е.– Методика на Schroth при идиопатична сколиоза Попова , Н., КЪТЕВА, М., ПЕТРОВ, Г. – Кинезитерапевтичен протокол след сухожилна транспозиция в раменна област при пациенти с родова травма на раменен сплит РАДОЙСКА, С. – Анализ на данните от антропометричните и функционалните изследвания при подрастващи състезателки по футбол ТЕЛЕУГАЛИЕВ, Ю.Г., ЧЕРНЕВ, Т,В., АБИЛДАБЕКОВ,С.А. – Особенности изменения функциональной асимметрии в силе кистей правой и левой рук у молодых спортсменов КАНАЛЕВ, К. Изменения на биофизиологични показатели при спортуващи в зависимост от пола Физическо възпитание на учащите ЗАЕКОВ, Н. – Оценка на хранителния прием и извънучилищната физическа активност на ученици от V–VII клас на територията на Столична община ВЛАДОВА, И. – За необходимостта от мултикултурно образование БОРИСОВ, Л. – Изследване на мотивацията на ученици от гимназиалния етап на средната образователна степен за занимания с физическо възпитание и спорт Йорданов , В. – Методически аспекти на модела за интензифицирано обучение по ядро „Танци” – анализ и синтез Миланова , С., Игнатова , М. – Изследване на промените в антропометричните показатели при неспортуващи студентки Спорт за всички АНДОНОВ, Х. – Сравнителен анализ на водноспасителната дейност в Република България и Република Кипър ЙОРДАНОВ, П. – Изследване на някои показатели за физическо развитие и физическа годност на служители от МВР на Република България Адаптирана двигателна активност ХРИСТОВА, В., САЗДОВА, Л. – Изследване на интереса на студентите магистри със специалност кинезитерапия (задочно обучение) към sitting volleyball-A ХРИСТОВА, В. – Парковият волейбол като лечебен метод за хора с дихателни проблеми История на спорта РАДОЙСКА, С. – История на световните и европейските първенства за девойки до 17, до 19 и до 20 години Национална сигурност ЙОРДАНОВ, П. – Подготовка на служителите от гранична полиция а МВР на Република България за оцеляване в планинско-гориста ) местност Студентско творчество Кирилова , М., Кот ев, В. – Ефективност на атаката при отборите от финалната четворка на европейското първенство по плажен волейбол за жени до 20 години Из чуждия опит АЙБЕК, Dµ_8nС. – Факторът „семейство” в психологическа издръжливост на професионалните футболисти в първа и втора лига в Турция ЕРОДОТУ, М. – Изследване ефективността на подготовката на студенти тенисисти от Република Кипър, с помощта на затворена позиция при ударите по отскочила топка Язар ер, И – Особености на физическото развитие на студенти – баскетболисти от Република Турция Кайнак , К., Брандът на федерацията „Спорт за всички” в Турция АЙБЕК, С. – Психическа издръжливост на професионалните футболисти в първа и втора лига на Турция иU зависимостта и от възрастта и образованието на футболистите Научен живот ПЕНЕВА, Б. – Юбилейна научна конференция на ШУ „Епископ Константин Преславски” ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Национална конференция на Катедра „Мениджмънт и история на спорта” ИЛИЕВА, Д., САМИР ИСМАИЛ, Д. – Проучване на аспекти в мениджмънта на спортно събитие ВИТАНОВА, Е. – Сведения за студентската научна дейност в НСА „Васил Левски” в периода 1950–1974 г СЛАВОВА, Т., ДИМИТРОВ, В. –Изследване на някои аспекти от мениджмънта на Националната волейболна лига – Суперлигаза сезон 2015/2016 с оглед нейното оптимизиране ВИТАНОВА, Е. – Отразяване на сведения за Държавното висше училище по телесно възпитание и централния печат – вестниците „Утро”, „Заря”, „Слово” (IХ. 1942 г. – IХ.1944 г.) КАРАГЕНОВА, С., ДИМИТРОВ, В. – Ролята на Националната аматьорска лига по баскетбол за повишаване интереса и мотивацията към спорта баскетбол на студентите ВИТАНОВА, Е. – Изграждане на концепция за образователна политика на Държавното висше училище за телесно възпитание Изисквания към авторите
АНОТАЦИЯ
Role of the National Amateur Basketball League for raising the interest and motivation in the students for the sport of basketball . Simona Karagenovaq Vassil Dimitrov Basketball is an institutionalized activity including the participation of many professionals that are devoted to the development of behavior, education, and basketball preparation of young people. The formation of active personas is an important condition in the preparation of university students for their professional and social activites after their graduation. As a specalized subject in the curriculum, basketball education is developing and there has always been a need of change in what, how and why is being studied. By performing this research, we aim at answering many unsolved pedagogical questions on the methodology of education and the organization of university basketball activities. Key words: basketball, students, motivation, university education.